XXX SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: “FILOSOFÍA E MEMORIA”


Do 1 ao 5 de abril de 2013, celebrouse en Pontevedra a XXX Semana Galega de Filosofía, baixo o título de “Filosofía e memoria”, tendo como sede da SGF o Teatro Principal.