MANIFESTO CONTRA O ANTEPROXECTO DE REFORMA EDUCATIVA


A “Aula Castelao de Filosofía”, asociación constituída por profesionais de distintas ramas do saber, que traballan nos eidos intelectual e docente para transformar Galicia nunha sociedade de cidadáns e cidadás libres, iguais e solidari@s.

Á vista das propostas estabelecidas polo Ministerio de Educación no seu borrador do Anteproxecto de Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE).

Desexa manifestar:

Que é obriga do Estado como reitoría política e xurídica da sociedade territorial, garantir unha educación pública, igualitaria e de calidade para o conxunto da cidadanía que integra o devandito Estado.

Que a educación pública non está garantida dende o intre en que:

  • Lles deturpan os seus dereitos lingüísticos a todos aqueles cidadáns do Estado que non teñen como lingua única o castelán.
  • Se peneira a poboación no seu acceso á educación dende idades moi temperás e se especializan os centros de xeito que non hai unha garantía de acceso en condicións de igualdade á formación no ensino público en todo o territorio do Estado.
  • Se segrega a poboación no seu acceso á formación en valores éticos, facendo desaparecer dita formación do currículo obrigatorio e converténdoa nunha alternativa laica para poder xustificar o adoutrinamento relixioso dentro do sistema escolar público.
  • Se elimina o ensino da historia do pensamento (historia da filosofía) do currículo obrigatorio de segundo de bacharelato para a marxinar como unha opción a cursar nas especialidades humanísticas de bacharelato, condenando deste xeito aos alumnos e ás alumnas á perda dunha aprendizaxe fundamental como ferramenta de comprensión e análise crítica do Mundo.
  • Se equipara, no currículo académico, o valor dunha crenza e principio de actuación privada como é a relixión, coas disciplinas académicas.

Por todas as razóns anteriormente expostas a Aula Castelao de Filosofía solicita do Ministerio de Educación a retirada do citado Anteproxecto.

Pontevedra, xaneiro de 2013

 

Manifesto_LOMCE