XXVII SGF: ComunicaciónsListaxe das comunicacións aceptadas.

COMUNICACIÓNS

Miguel Ángel Martínez Quintanar e Luís G. Soto

Algunhas superficies de inscrición do capital: biopoderes, biopolítica e espectáculo.

Francisco Conde Soto

Plus-de-gozar: a crítica de Jacques Lacan á plusvalía marxista.

Juan J. F. Mayer Garea e Mercedes Pazos Pardos

A evolución do concepto de usura. Da súa orixe ao pensamento medieval. Unha aproximación ético-económica.

Ana María Velo Barreiro

Das orixes da globalización ata a situación actual.

Fco. Xavier Irisarri Vázquez

Do fin da historia de F. Fukuyama ao fin da economía?

José Cores Torres

Suxerencias para saír da globalización

Alexandre Xavier Casanova Domingo

Abundancia permanente baseada na filosofía.

Manuel A. Fortes Torres

Economía e filosofía na construcción do home moderno.

Federico Limeres Arias e Monserrat Lorenzo Díaz

Espírito de xeometría e teoría ética. Un diálogo.

Beatriz Leal Riesco

Bamako, de Abderrahmane Sissako ou o necesario xuízo de África ao FMI e ao Banco Mundial

Beatriz Leal Riesco

Diferentes olladas? Realidade migratorio no cine contemporáneo: Fatih Akin e Tony Gatlif